Mielipide kirjoitukseni 27.01.2022 : Laiskuudesta johtuen ohitettiin tärkeä asia kasvun- ja oppimisen lautakunnassa

Mielestäni laiskuudesta johtuen ohitettiin tärkeä asia, joka koski kuljetusetuutta kahdesta osoitteesta.

Yritystoimintaa tarkasteltaessa, jos perustetaan uusi yritys, tai olemassa olevaan yritykseen perustetaan täysin uusi toimiala, on odotettavaa uuden toiminnan alkaessa, että se kokee pilottijakson (kokeilujakson aikana) varmasti haasteita, niin toiminnallisesti ja lukujen osalta tappiollista tulosta alkumetreillä.

Jos halutaan toimiala, tai uusi yritys tuottamaan tulosta, kuten osakeyhtiössä laki näin myös velvoittaa, niin viisautta on ensimmäisen vuoden aikana haasteet listata, ja seuraavana vuonna määritellä korjaavat toimenpiteet, sekä ottaa käyttöön, jotta yritys tuottaa tulosta omistajilleen tulevaisuudessa.

Itse asiaan: Kokouksessa esille tuli, että palvelun kysyntä oli kasvanut, sekä myös toiminnalliset ja taloudelliset haasteet.

Palvelun päättämisen syitä kuulin (suuret kustannukset, sekä toteuttamiseen liittyvät haasteet), jonka lopputuloksena valitettavasti lautakunta teki päätöksen viranhaltijan esityksestä päättää palvelun tuottaminen.

Laki ei palvelun järjestämiseen toki velvoita, kuin toisen väestörekisteriin merkityn huoltajan kotiosoitteesta.  Huoltajilla on ilman muuta elatusvelvollisuus omista lapsosistaan, koska minulle tuli esityksestäni johtuen mielikuva muiden puheenvuoroista, että en itse kolmen lapsen isänä velvollisuuksiani tietäisi. Niin minä mieleni pahoitin.

Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen ja esitin asiasta seuraavasti: koulukuljetusta jatketaan täysimääräisenä molempien vanhempien kotoa. Mikäli näin ei toimita, ei mielestäni yhteishuoltajat ole yhdenvertaisessa asemassa, ja tämä puolestaan saattaa aiheuttaa muita mahdollisia negatiivisia lieveilmiöitä vanhempien eriarvoisesta asemasta johtuen vanhemmille, tai vanhempi / lapsi välisiin suhteisiin, jotka tulevat yhteiskunnalle maksamaan myöhemmin.

Kustannuksien osalta tulisi miettiä, kuinka kuljetuspalvelut saadaan tehtyä kustannustehokkaiksi, kun molempien vanhempien osoitteesta tarjotaan koulukuljetus etuuden myöntämisen periaatteiden mukaisesti (esityslista 1/2022 S.6/20). tai vaihtoehtoisesti kokemuksen pohjalta laatia uudet myöntämisen periaatteet, jotka palvelevat itse asian tarkoitusta paremmin.

Mielipide: Laiskuudesta johtuen ohitettiin tärkeä asia kasvun- ja oppimisen lautakunnassa

 

Aluevaalit kandidaatti 388 Joutsimatkan Ari

Moi,

Aluevaalien ennakkoäänestys oli ja meni, mutta ei hätää, ehdit käydä täyttämässä kansalaisvelvollisuutesi vielä varsinaisena vaalipäivänä tulevana sunnuntaina 23.1.2022.

Miksi äänestäisit?

 • Henkilökohtainen mielipiteeni on, että turha tulevia päätöksiä on kritisoida, jos ei äänioikeuttaan käytä, ja piste.
 • Mielestäni tulisi äänestää myös puhtaasti järkiperäisten syiden perusteella, ja jättää tunnepitoiset päätökset nyt pois.
 • Aluevaaleissa ratsastaminen polttoaineiden hinnoilla, sekä maahanmuuttoon liittyvillä asioilla tulisi jättää pois, koska asiat eivät juuri kosketa millään tavalla näitä vaaleja. Ainoastaan työvoimapulaa koskevissa asioissa tulee miettiä työperäistä maahanmuuttoa rakentavasti, mutta samalla myös kriittisesti, kun ensin aluevaltuutetut parantavat hyvinvointialueiden työhyvinvointiin liittyviä asioita, sekä palkkausta, jotta varsinkin terveydenhoitoalan houkuttelevuutta saadaan lisättyä Suomalaisten uusien osaajien hakeutumista ajatellen alalle.

Toisien sanoen ”Nyt tarvitaan kokonaisuuden näkeviä aluevaltuutettuja”, kuten Henna Penttinen Äänekosken Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana

on kirjoittanut keskisuomalaisen mielipidepalstalle seuraavasti, joka on ”varastanut” sanat näppäimistöltäni:

”Vastuu sotepalveluista siirtyy nykyisiltä 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Vaaleilla valittavat päättäjät vastaavat osaltaan palvelujen kehittämisestä ihmisten parhaaksi jokaisella alueella siten, että palveluja saa myös pienissä ja syrjäisissä kunnissa.

Hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. On tärkeää, että jokainen ottaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista jo hyvissä ajoin ehkäisten mahdollisia sairauksia. Digitalisaatio ja liikkuvat palvelut lisäävät mahdollisuuksia saada palveluja yhä lähempää, jopa kotisohvalta. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat kotona-asumista pitempään.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Keskustan tavoitteena on mahdollisimman pian toteutuva aito ja nykyistä laajempi kansanvaltainen maakuntahallinto. Valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs suomalaisia.

Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. On aika rakentaa tasa-arvoisempaa Suomea.

Muista äänestää, kyse on sinun, minun ja meidän kaikkien lähipalveluiden säilyttämisestä!”

Miksi Äänestäisit Joutsimatkan Aria?

Työkokemus:

 • Yksityisen turvallisuusalan ammattilainen, jolla löytyy kokemusta terveyskeskussairaalan turvallisuuspäällikön työtehtävistä, ja tämän vuoksi terveydenhoitoalaa koskevat haasteet ovat selkeäasti tiedossa.
 • Vartiointialan työtehtävistä vankka kokemus.
 • Palo-, ja pelastusala, johon kuuluu vahvasti eri viranomaisyhteistyö, sekä alaa koskettavat haasteet.
 • Poliisin kanssa työskentely, ja heidän toimintaympäristöön liittyvät haasteet.
 • Kokemusta yritystoiminnasta (talous)
 • Työntekijöiden näkökulmasta 13 vuotiaana aloittanut työntekemisen, ja opiskellut töiden ohessa 33 vuotiaaksi saakka (tänään 21.1.2022 synttärit–> 35 lasissa=). Tämän vuoksi ymmärrän asioita laajasta näkökulmasta työntekijöiden, esimiesten, sekä yrittäjien näkökulmasta tarkasteltuna.
 • Työsuojelupäällikkö ( Työhyvinvointiin yms. työsujeluasiat).
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Turvallisuusasiantuntija

Koulutus / Tutkinnot:

 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto
 • Työsuojelupäällikön peruskurssi
 • Sähköalan perustutkinto
 • Työturvallisuuskortti kouluttaja
 • Tulityökorttikouluttaja
 • Yksityisen turvallisuusalan koulutuspätevyyksiä mm:
 • Vartijan-, ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökouluttaja,
 • Järjestyksenvalvojakouluttaja

Luottamustehtävät:

Äänekosken kaupunki: Kasvun-, ja oppimisen lautakunta jäsen

Ääneseudun asunnot Oy hallituksen jäsen

Sisä Suomen Turvapalvelut Oy hallituksen jäsen

Keitele Museo Oy hallituksen jäsen

Äänekosken Keskustan kunnallisjärjestön vpj.

Lisää vaalikoneesta: https://www.ksml.fi/vaalikone/#/178/kandidaatti/34730

 

Mitään en tule lupaamaan, mutta parhaani yritän: ehdokkaasi Ari Joutsimatka 388  

 

Hyvää ja turvallista viikonloppua, käykää sunnuntaina 23.1.2022  äänestämässä.

Kiitos

Vanhemmuus

Vanhemmuus on mielestäni elämän vaativin ja hienoin tehtävä. Vanhemmuuden tukea ei kuitenkaan ole aina tarpeeksi. 

Julkisuudessa pitäisi puhua enemmän vanhemmuudesta ja sen tuesta. Perheet yrittävät selvitä liian pitkään yksin, ja kun työn tai opiskelun perässä muutetaan kotiseudulta pois, suvun tuki ei aina ole kaikkien ulottuvilla. Ystäväverkostokin saattaa olla ohut. Avun pyytämisessä on liian helposti häpeän leima ja matalan kynnyksen apua on liian vähän tarjolla.

Meillä Äänekoskella on toimintamalli, joissa lastensuojelu ja perheneuvonta tekevät yhdessä töitä. Äänekosken perhekeskus on julkaissut nettisivuillaan vanhemmuuden työkalupakin, joka sisältää jokaiselle lapsiperheelle hyödyllisiä käytännön toimintaehdotuksia ja tietoa toiminnan tueksi. Materiaali aiheisiin on kerätty äänekoskelaisilta lapsiperhepalveluiden toimijoilta. Äänekosken perhekeskuksella on myös lisäksi käytössä chat-palvelu, jonka välityksellä voi nimettömästi keskustella esimerkiksi vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen tai palveluihin liittyvistä asioista. On hienoa, että Äänekoskella on panostettu tähän, sillä lapsiperheet tutkitusti tarvitsevat tukea.

Mutta tarjotaanko vanhemmuuden tukea myös murrosikäisten vanhemmille? Pikkuvauvojen vanhemmilta kyllä kysytään, miten jaksat. Harva kuitenkaan kysyy samaa teinien vanhemmilta. Vanhemmuuden tuen kasvattaminen helpottaisi arkea.  Kun vanhemmat kokevat jäävänsä yksin ja selviytyminen on vaikeaa, tarvitaan apua. Hyvinvoivan aikuisen on helpompi jaksaa olla hyvä vanhempi.

Lainsäädännössä on tehty viime vuosina parannuksia perhevapaan oikeuksia yhdenvertaistamalla, huolto- ja tapaamislakia uudistamalla ja yksinhuoltajien sekä monilapsisten perheiden lapsilisiä nostamalla. Silti työsarkaa on vielä paljon.

Äänekosken hieno toimintamalli lapsiperheiden tukemiseen sekä kaupungin strategiaan kuuluva Läsnä – lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ovat hyvä pohja kehittää palveluita lapsiperheiden tarpeiden mukaisiksi.

On tärkeää saada apua silloin kun sitä todella tarvitsee. Apu on oltava helposti löydettävissä ja saatavissa – kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Hyvämieli avain onnellisuuteen

Olen pohtinut omalla kohdallani paljon syitä,
mikä aiheuttaa huonoa oloa, sekä pahoinvointia mielelle.

Kuinka saavuttaa tasapainoinen arki työelämän, oman ajan, perheen ja parisuhteen välillä, jotta arki on tasapainossa?

Jokainen ns. 4 ajan määritelmä on tärkeä osa-alue ruuhkavuosien aikana
lapsi perheissä ja edellytys toimivalle parisuhteelle, sekä hyvälle mielelle ja onnellisuudelle ajatellen ihmisten perustarpeita.

Väitän, että samassa elämän tilanteessa olevat perheet painivat samojen asioiden äärellä.

Omien kokemuksieni myötä (vuodet 2019 – 2020) olivat hyvin haasteellisia töiden ja terveyden osalta.

Toipumisen prosessi on pitkä, niin fyysisten rajoitteiden osalta, kuin henkistenkin.

Kuoleman käydessä lähellä, ja oman rajallisuutensa ymmärtäminen avaa kummasti silmiä ja pistää asioita uuteen arvojärjestykseen.

Minun kohdallani tämä varmasti oli hyvä opetus, mutta kovin rankka.

Henkinen hyvinvointi yksilönkohdalla on tärkeää, jotta myös muut ihmiset ympärillä voivat hyvin.

Tämän päiväinen yhteiskunta työelämässä asettaa valtavasti haasteista, joka aiheuttaa myös suurimman osan sairauspoissaoloista työelämässä mielenterveydellisistä syistä johtuen nyky-yhteiskunnassa.

Oli oma asemasi työelämässä mikä tahansa, jokainen työ on yhtä tärkeää, ja aiheuttaa tekijälle omat paineensa.

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tulevaisuudessa turvalliseen ja toimivaan työyhteisöön on työnantajalla
avaimet työntekijöiden jaksamisen ylläpitämiseksi, jossa huomioidaan enemmän myös henkinen jaksaminen.

Yhteiskunnallisesti ajatellen on tärkeää, että työntekijät voivat hyvin ja jaksavat tehdä töitä eläkepäiviin asti, sekä pääsevät viettämään terveenä myös ansaittuja eläkepäiviään.

Hidastetaan vähän…

Oma lupaukseni vuoteen 2021:

• Vähemmän on enemmän
• Liikun luonnossa
• Annan enemmän aikaa perheelleni ja läheisilleni

Mikä on sinun lupauksesi vuodelle 2021?

Turvallista alkanutta vuotta 2021 kaikille.

Terveisin,

Ari Joutsimatka

 

Turvapaikkapolitiikasta

Sanna Ukkola kirjoittaa aiheesta mielestäni hyvin.

Turvapaikkapolitiikkaa olisi hyvä myös paikallisesti kunnissa pohtia rakentavasti yhdessä yli puoluerajojen.

Tosiasiallisesti uskon vilpittömästi, tai ainakin haluan uskoa, että jokainen haluaa auttaa hädässä olevaa. 

Perusteiden turvapaikan saamiseksi tulisi kuitenkin olla sellaiset, että ns. turvapaikkaturismia tai yhteiskunnan ja omien kansalaisten auttamisen halua ei käytetä hyväksi.

Jokainen vanhempi haluaa omille lapsilleen varmasti turvallisen lapsuuden ja kasvuolosuhteet, eikä kukaan varmasti halua pääkaupunkiseudun lieveilmiöitä omalle kotiseudulleen.

Yhteiskunnan tulisi pohtia asiaan liittyviä haasteita, kuinka maahanmuutosta aiheutuvat lieveilmiöt saadaan kitkettyä pois muulla keinolla kuin jalkapannalla, sekä äitien erottamisella lapsistaan hädässä olevia unohtamatta..

Turvallista viikonlopun alkua kaikille