Aluevaalit kandidaatti 388 Joutsimatkan Ari

Moi,

Aluevaalien ennakkoäänestys oli ja meni, mutta ei hätää, ehdit käydä täyttämässä kansalaisvelvollisuutesi vielä varsinaisena vaalipäivänä tulevana sunnuntaina 23.1.2022.

Miksi äänestäisit?

 • Henkilökohtainen mielipiteeni on, että turha tulevia päätöksiä on kritisoida, jos ei äänioikeuttaan käytä, ja piste.
 • Mielestäni tulisi äänestää myös puhtaasti järkiperäisten syiden perusteella, ja jättää tunnepitoiset päätökset nyt pois.
 • Aluevaaleissa ratsastaminen polttoaineiden hinnoilla, sekä maahanmuuttoon liittyvillä asioilla tulisi jättää pois, koska asiat eivät juuri kosketa millään tavalla näitä vaaleja. Ainoastaan työvoimapulaa koskevissa asioissa tulee miettiä työperäistä maahanmuuttoa rakentavasti, mutta samalla myös kriittisesti, kun ensin aluevaltuutetut parantavat hyvinvointialueiden työhyvinvointiin liittyviä asioita, sekä palkkausta, jotta varsinkin terveydenhoitoalan houkuttelevuutta saadaan lisättyä Suomalaisten uusien osaajien hakeutumista ajatellen alalle.

Toisien sanoen ”Nyt tarvitaan kokonaisuuden näkeviä aluevaltuutettuja”, kuten Henna Penttinen Äänekosken Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana

on kirjoittanut keskisuomalaisen mielipidepalstalle seuraavasti, joka on ”varastanut” sanat näppäimistöltäni:

”Vastuu sotepalveluista siirtyy nykyisiltä 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Vaaleilla valittavat päättäjät vastaavat osaltaan palvelujen kehittämisestä ihmisten parhaaksi jokaisella alueella siten, että palveluja saa myös pienissä ja syrjäisissä kunnissa.

Hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. On tärkeää, että jokainen ottaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista jo hyvissä ajoin ehkäisten mahdollisia sairauksia. Digitalisaatio ja liikkuvat palvelut lisäävät mahdollisuuksia saada palveluja yhä lähempää, jopa kotisohvalta. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat kotona-asumista pitempään.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Keskustan tavoitteena on mahdollisimman pian toteutuva aito ja nykyistä laajempi kansanvaltainen maakuntahallinto. Valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs suomalaisia.

Aluevaalit ovat Suomelle linjavaalit meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. On aika rakentaa tasa-arvoisempaa Suomea.

Muista äänestää, kyse on sinun, minun ja meidän kaikkien lähipalveluiden säilyttämisestä!”

Miksi Äänestäisit Joutsimatkan Aria?

Työkokemus:

 • Yksityisen turvallisuusalan ammattilainen, jolla löytyy kokemusta terveyskeskussairaalan turvallisuuspäällikön työtehtävistä, ja tämän vuoksi terveydenhoitoalaa koskevat haasteet ovat selkeäasti tiedossa.
 • Vartiointialan työtehtävistä vankka kokemus.
 • Palo-, ja pelastusala, johon kuuluu vahvasti eri viranomaisyhteistyö, sekä alaa koskettavat haasteet.
 • Poliisin kanssa työskentely, ja heidän toimintaympäristöön liittyvät haasteet.
 • Kokemusta yritystoiminnasta (talous)
 • Työntekijöiden näkökulmasta 13 vuotiaana aloittanut työntekemisen, ja opiskellut töiden ohessa 33 vuotiaaksi saakka (tänään 21.1.2022 synttärit–> 35 lasissa=). Tämän vuoksi ymmärrän asioita laajasta näkökulmasta työntekijöiden, esimiesten, sekä yrittäjien näkökulmasta tarkasteltuna.
 • Työsuojelupäällikkö ( Työhyvinvointiin yms. työsujeluasiat).
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Turvallisuusasiantuntija

Koulutus / Tutkinnot:

 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto
 • Työsuojelupäällikön peruskurssi
 • Sähköalan perustutkinto
 • Työturvallisuuskortti kouluttaja
 • Tulityökorttikouluttaja
 • Yksityisen turvallisuusalan koulutuspätevyyksiä mm:
 • Vartijan-, ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökouluttaja,
 • Järjestyksenvalvojakouluttaja

Luottamustehtävät:

Äänekosken kaupunki: Kasvun-, ja oppimisen lautakunta jäsen

Ääneseudun asunnot Oy hallituksen jäsen

Sisä Suomen Turvapalvelut Oy hallituksen jäsen

Keitele Museo Oy hallituksen jäsen

Äänekosken Keskustan kunnallisjärjestön vpj.

Lisää vaalikoneesta: https://www.ksml.fi/vaalikone/#/178/kandidaatti/34730

 

Mitään en tule lupaamaan, mutta parhaani yritän: ehdokkaasi Ari Joutsimatka 388  

 

Hyvää ja turvallista viikonloppua, käykää sunnuntaina 23.1.2022  äänestämässä.

Kiitos