Arvomaailmani, ja henkilö portfolio

Itsensä arvostaminen sekä hyvinvointi pohjautuvat kotimaiseen työhön ja työpaikkoihin. Maahanmuuttoa ja siitä johtuvia negatiivisia lieveilmiöitä tulisi tarkastella kriittisesti. Heikompia ja avun tarpeessa olevia tulee auttaa. Kestävä politiikka, jolla rakennetaan parempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa vaatii rakentavaa vuorovaikuttamista yli puoluerajojen. Tällä tavoin saavutetaan yhteiskunnallisesti parempi tulevaisuus kaikille Suomessa asuville.

Lapsiperheet tarvitsevat enemmän tukea ja verkostoja, jotka kannustavat väestön kasvuun. Nuorten terveen kasvun pohjana on vakaa ja turvallinen harrastustoiminta, jota eivät saa rajoittaa vanhempien pienet tulot. Lasten ja nuorten eriarvoinen asemoituminen yhteiskunnassa johtaa syrjäytymiseen sekä muihin lieveilmiöihin. Myös vanhustenhoito tulee turvata, jotta laitoksissa olevat vanhukset ja sairaat tuntevat olonsa arvostetuksi ja asumisen kodinomaiseksi.

Yhteiskuntaa ja sen toimintoja joudutaan rahoittamaan velkarahalla ja se joudutaan maksamaan myös takaisin. Valtion taloutta tulisi miettiä rakentavasti, jotta saamme luotua kestäviä, uusia työpaikkoja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, ja tätä kautta verotuloja valtiolle. Pk-yritysten asemaa tulisi tukea, jotta yritykset uskaltavat investoida sekä palkata uutta henkilöstöä joustavasti. Henkilöverotuksen osalta ei tulisi tehdä korotuksia valmiiksi korkeasti verotetussa yhteiskunnassa, jossa myös asumiskustannukset ovat korkeat. Valtion ja kuntien verotuloja ja -muotoja tulisi miettiä uusin silmin, esimerkiksi valtiollisten investointien/kuntien hankintojen kautta.

Ari Joutsimatka

 • Koti: Omakotitalo Äänekosken keskustassa
 • Perhe: Naimisissa, kolme tytärtä
 • Syntynyt: Suolahdessa vuonna 1987
 • Harrastukset: Perheen kanssa ulkoilu, pyöräily, ampumaurheilu, lukeminen, kuntosali ja jääkiekko
 • Sotilasarvo: Ilmavoimat sotilaspoliisi Res.kers

CV

Koulutus

 • Sähköasentaja, Poke
 • Kunnossapidon ammattitutkinto, Jao
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto, Suomen yrittäjäopisto
 • Kunnossapidon erikoisammattitutkinto, Poke
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, Stadin AO
 • Lyhytkursseja mm. järjestyksenvalvonnasta, työturvallisuudesta, työsuojelusta ja työpaikkaohjaamisesta

Työkokemus

 • Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n (Päätoiminen työnantaja vuodesta 2011) toimii yksityisen turvallisuusalan elinkeinolupien vastuuhenkilönä. Toimii työsuojelupäällikkönä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ssä, sekä turvallisuuspäällikkönä, ja turvallisuusasiantuntijana Äänekosken kaupunki organisaatiossa–>jatkuu
 • Äänekosken Kiinteistönhoito Oy: sähköasentaja, huoltomies, työsuojeluvaltuutettu ja sähköpuolen palveluesimies
 • CP Kelco: lastaaja ja käynninvarmistaja
 • Metsäliitto Osuuskunta, Suolahden vaneritehtaat: sähköasentaja, käynninvarmistaja ja prosessinhoitaja
 • Ääneseudun Kiinteistönhuolto Oy, Erkki Pellonpää
 • Sisä-Suomen Turvapalvelut Oy: sivutoiminen yrittäjä, perustajajäsen, hallituksen jäsen, perustettu vuonna 2017–>jatkuu

Luottamustoimet

 • Opetus- ja kasvatuslautakunta Äänekosken kaupunki varsinainen jäsen
 • Keitele-Museo Oy hallituksen jäsen
 • Sisä-Suomen Turvapalvelut Oy hallituksen jäsen
 • Äänekosken Keskustan kunnallisjärjestön vpj.
 • Äänekosken Huima ry, pj 2024

 

MAKSAJA: Sisä- Suomen Turvapalvelut Oy